• 1167
  • 390 مرتبه
خرید یک شرکت پیشروی برزیلی توسط شرکت مکنزی

خرید یک شرکت پیشروی برزیلی توسط شرکت مکنزی

1399/09/24

شرکت مشاوره مدیریت مکنزی، جهت ورود و در اختیار گرفتن بازار دیجیتال کشور برزیل، بزرگترین شرکت پیشرو در صنعت دیجیتال برزیل را خرید. بخش دیجیتال این شرکت به منظور استفاده از فرصت اقتصادی درحال توسعه دیجیتال در کشورهای امریکای لاتین، اقدام به مذاکره و خرید این شرکت نمود تا بتواند جوابگوی نیاز روزافزون این کشورها در حوزه های مختلف دیجیتال باشد.
شرکت Ad Dialeto در شهر سائوپائولو توسط Leo Cid و Philippe Jorge که دوتن از افراد پیشرو در صنعت دیجیتال میباشند تأسیس و اداره میشود. شرکت مکنزی امیدوار است با این خرید، سرعت بازگشت سرمایه خود در بخش دیجیتال را تسریع کند.

 

فایل های پیوست